Ma - vr 9.00 - 17.00 uur
| | |
Boven
 

Leefstijlcoaching

Algemene informatie

In 2040 is naar schatting 62% van de Nederlanders te zwaar. Met alle gezondheidsrisico’s die daarbij horen. De overheid wil dat doemscenario voor zijn en inzetten op leefstijlgeneeskunde oftewel preventie. Vandaar dat de leefstijlcoach met de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) sinds januari 2019 in het basispakket is opgenomen.


Een Olivitaal leefstijlcoach

Als leefstijlcoach behandelen wij geen ziektes, maar begeleiden en coachen je naar een gezondere leefstijl waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Een gezondere leefwijze en een blijvende gedragsverandering kunnen ertoe bijdragen dat je minder of geen medicijnen meer hoeft te slikken, minder (pijn)klachten hebt, meer energie hebt, je fitter voelt, zin in het leven hebt enzovoorts.
Wat de leefstijlcoach doet tijdens een coachtraject is alle belangrijke leefstijldeterminanten meenemen: voeding, bewegen, slaap, stress en ontspannen. Al deze zaken hangen met elkaar samen. Wanneer je gewicht wil verliezen, maar daarnaast ook veel stress hebt waardoor je veel gaat snaaien, is het beter eerst te leren ontspannen en de stress te reduceren. De aanpak van de leefstijlcoach is maatwerk. Zo kijken wij naar het individu. Wat heeft iemand persoonlijk nodig voor een gezonde en duurzame leefstijlverandering? Houd je bijvoorbeeld niet van sporten? Dan kijken we samen met jou naar oplossingen om wel meer beweging te krijgen in je dagelijkse leven. Een professionele leefstijlcoach zet iemand, door te praten en vragen te stellen, aan tot het bedenken van andere beweegoplossingen. Kleine stapjes zetten, kunnen een groot effect hebben en bijdragen aan een blijvende gedragsverandering.

Om professionaliteit te kunnen garanderen hebben de Leefstijlcoaches van Olivitaal een achtergrond als Bewegingsdeskundige, therapeut of coach met veel ervaring in gedragsverandering. Zij hebben allen een geaccrediteerde post-HBO opleiding gevolgd, waarin zij vanuit de meest actuele wetenschappelijke inzichten hun kennis over voeding, bewegen, slaap, stress, ontspanning en gedrag verder hebben uitgebreid.

Wij zijn lid zijn van de beroepsvereniging (BLCN) en het kwaliteitsregister (Kabiz) zodat we kwaliteit bieden en jullie op een professionele manier kunnen begeleiden naar een vitale organisatie!\

 

Doorstroom regulier sportaanbod

Bij Olivitaal kun je naast, of na afloop van je leefstijlinterventie ook individueel of in groepsverband begeleid worden binnen diverse beweegprogramma’s. Hiermee maken we de drempel om door te stromen naar regulier sportaanbod zo laag mogelijk voor je. Omdat onze leefstijlcoaches een achtergrond hebben als bewegingsdeskundige, blijf je zowel tijdens je leefstijlinterventie als bij het bewegen hoogstwaarschijnlijk hetzelfde gezicht zien zodat je in een vertrouwde omgeving blijft.

Gecombineerde Leefstijlinterventie

CooL

Gecombineerde Leefstijlinterventie CooL

CooLHet CooL-programma (Coaching op Leefstijl) is een van de drie erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies die vergoed worden vanuit de basisverzekering. Volwassenen met obesitas of volwassenen met overgewicht met een extra risicofactor komen in aanmerking voor dit vergoede programma.


Het programma

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach. De leefstijlcoach is gericht op het stapsgewijs verbeteren van de deelnemers hun leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het uiteindelijke doel is om samen enkele leefstijldeterminanten te bewerkstelligen: gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven waarbij de nadruk in het programma ligt op gewichtsverlies.


Aanpak

De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt van het CooL-programma. De regie ligt daarbij bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning door de leefstijlcoach, persoonlijke doelstellingen op en koppelt hieraan bijbehorende acties m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden geïdentificeerd en vervangen door gezondere alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Op het moment dat een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Ook is er aandacht voor een eventuele terugval. De deelnemer leert om een terugval te herkennen en leert vervolgens hoe men deze terugval kan ombuigen.


Hoe ziet het programma eruit

Het CooL-programma wordt als een open interventie aangeboden waarbij een aantal aspecten zijn vastgelegd. Het programma beslaat in totaal 24 maanden en bestaat uit een basisprogramma gevolgd door een onderhoudsprogramma.

√ Beide delen van het programma bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.

√ De einddoelstellingen voor de deelnemers die met het programma gerealiseerd worden zijn vastgesteld.

√ Het CooL-programma biedt advies en begeleiding bij gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Al deze thema’s hebben een gelijk gewicht, het is de deelnemer die bepaalt op welk vlak acties worden geformuleerd en welke prioriteit de verschillende thema’s hebben bij het nastreven van zijn/haar gestelde doelen.


Programmaopbouw

Basisprogramma
Een intake (60 minuten), 8 groepssessies (elk 90 minuten) en een eindgesprek (60 minuten).
Tussentijds worden er nog 2 individuele gesprekken (elk 45 minuten) gepland.

Onderhoudsprogramma
Het onderhoudsprogramma heeft dezelfde elementen, echter dan met grotere spreiding van de contactmomenten en meer aandacht voor gedragsbehoud.


Deelname en vergoeding

Om deel te nemen wordt sterk gekeken naar de motivatie om het tweejarige traject vol te houden. Het is voor de groep én voor de leefstijlcoach van belang dat de groep start en eindigt met dezelfde groep deelnemers.

De zorgverzekeringswet vergoed de GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie), als onderdeel van het basispakket. In principe geldt de vergoeding voor elke Nederlander die een verwijzing krijgt van de huisarts of de internist en die voldoet aan de volgende criteria: 

√ Mensen met obesitas (BMI >30)

√ Mensen met overgewicht (BMI > 25 en <30) en een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekten

√ Mensen met overgewicht (BMI > 25 en <30) en co morbiditeit: diabetes type 2, hart- en vaatziekten, artrose en/of slaapapneu

Veel gestelde vragen over de gecombineerde leefstijlinterventie CooL

Hoe groot is de groep?

De grote van de groep kan variëren tussen 8 en 14 personen, met een gemiddelde van 11 a 12 personen per groep.

Kan ik tussentijds stoppen?

Administratief gezien zou dat kunnen, maar het wordt erg afgeraden. Dit is een groepsprogramma en daarom erg van belang om een vaste, veilige groepssfeer te creëren en onderlinge ondersteuning te kunnen garanderen. Wanneer er halverwege deelnemers stoppen, heeft dat een groot effect op de groep. Het zal de andere deelnemers schade in hun motivatie om door te gaan. Een 2 jarig traject lijkt lang, maar zowel je huisarts als ik kijken vóór aanvang van het traject dan ook naar jouw motivatie om dit traject volledig te doorlopen. Het is erg belangrijk dat je je als deelnemer in gaat zetten voor de volledige 2 jaar. Deze 2 jaar zijn immers bedoeld om een leefstijlverandering op lange termijn te realiseren en daar is tijd voor nodig. Moeilijke momenten gaan er gegarandeerd komen, momenten dat je wilt stoppen, maar we gaan samen kijken hoe we toch jouw doelen kunnen realiseren.  

Hoeveel tijd kost het?

Binnen het Basisprogramma van de eerste 8 maanden hebben we een intakegesprek van 1 uur, 8 groepssessies van 1,5 uur en 2 tussentijdse individuele gesprekken van 45 minuten. De totale tijdsinvestering is dus 14,5 uur. Dit komt neer op een gemiddelde tijdinvestering van 2 uur per maand plus de tijd die je hier zelf in investeert. Dit is per persoon verschillend. Over het algemeen is het wel zo dat hoe meer tijd je hieraan besteedt, hoe sneller je resultaat ziet.

Het Onderhoudsprogramma bestaat uit 16 maanden en bestaat uit een individueel gesprek van 1 uur, 8 groepssessies en 3 individuele gesprekken. Het Onderhoudsprogramma kost je dus de helft minder tijd. De tijd die je thuis besteedt aan je leefstijlverandering is uiteraard afhankelijk van jouw eigen wensen en inzet. Inmiddels zullen de veranderingen die je in het Basisprogramma hebt gedaan, je makkelijker af gaan en minder moeite en energie kosten.

Ik ben gemotiveerd om een Leefstijlverandering aan te gaan, maar kan dat ook zonder groepsverband?

Ja, dat kan. Olivitaal biedt naast de CooL interventie ook individuele leefstijlcoaching aan. Echter betreft de individuele leefstijlcoaching geen vergoeding vanuit de zorgverzekering. Individuele coaching kan ook met de partner samen zijn. Bekijk hier de mogelijkheden.  

Ik wil naast de Gecombineerde Leefstijlinterventie ook starten met bewegen. Kan dat?

Ja, dat kan. Olivitaal biedt diverse beweegprogramma’s aan onder begeleiding van een bewegingsdeskundige. Deze begeleiding wordt echter niet gefinancierd vanuit het basispakket en is voor eigen rekening.

Individuele Coaching

Individuele coaching

Bewegen, voeding, slapen, stress en ontspanning, het hangt allemaal met elkaar samen. Vaak wanneer iemand wil afvallen, wordt er gekeken naar het voeding- en bewegingspatroon. Je start met een dieet en op de lange duur werpt dat toch niet zijn vruchten af zoals gehoopt. Een leefstijlcoach gaat tijdens individuele coaching verder kijken. Waarom is gewicht verliezen zo moeilijk? Welke onderliggende problematieken spelen er eventueel? We gaan erover in gesprek. Stap voor stap bekijken we jouw leefstijl en uiteindelijk kunnen we werken aan het uiteindelijke doel, in bovenstaand voorbeeld is dat gewichtsverlies.

Ben je gemotiveerd om een leefstijlverandering aan te gaan, maar is het groepsverband niks voor jou? Dan kun je er voor kiezen om een leefstijlverandering aan te gaan met individuele coaching.

 

Voordelen van individuele coaching

√ Het traject wordt volledig op maat gemaakt.

√ Je hoeft geen rekening te houden met andere deelnemers. 

√ De data van de coachsessies liggen niet vast, maar zijn per maand in te delen naar jouw agenda. 

√ Het individuele coachtraject kan aangevuld worden met supermarktsafari’s, kookworkshops en Personal Training bij jou thuis of buiten in de natuur. 

Je persoonlijke leefstijlcoach is te bereiken via whatsapp voor vragen. 

√ Het complete traject duurt 8 maanden en bestaat uit 16 consulten. 

√ Losse consulten zijn makkelijk toe te voegen.

√ Er is geen doorverwijzing nodig van een specialist.


Online leefstijlcoaching

In deze tijd is de mogelijkheid om online een leefstijlcoachtraject te volgen niet meer weg te denken. Het voordeel van online een coachtraject volgen is dat je aan de slag kan met je doelstellingen in zelf gekozen tijd. Tijdens het intakegesprek kunnen we bekijken welke vorm het best bij je past.